Aktywizacja Społeczna Osób Niewidomych i Słabowidzących 2021

Wartość projektu:  147897,96
Wkład własny: 13884,00

Okres realizacji  projektu: 01.09.2021 – 31.01.2022

Cel projektu

Zadania których dotyczy projekt
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych, aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby

Celem projektu jest zwiększenie społecznej aktywności osób niewidomych i słabowidzących poprzez organizację trzech siedmiodniowych szkoleń, każde dla 30 osób niepełnosprawnych wzrokowo z zakresu: czynności dnia codziennego, obsługi smartfonu, warsztaty kulinarne, oraz rozwój umiejętności miękkich, komunikacja w rodzinie..

Rekrutacja beneficjentów będzie się odbywać w dwóch etapach, na terenie całego kraju. Łącznie będzie to 90 osób w wieku powyżej 18 lat. Z uwagi na profil naszej działalności będą to osoby niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku. Rekrutacja będzie prowadzona równocześnie na terenie całego kraju. Rekrutacja będzie prowadzona oddzielnie na każde szkolenia.


Forma wsparcia:

  • Szkolenie z samoobsługi i czynności dnia codziennego
  • Szkolenie z zakresu obsługi smartofonu
  • Warsztaty kulinarne
  • Rozwój umiejętności miękkich, komunikacja w rodzinni
Symbol flagi RP
Symbol orła RP
Logo – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Stopka

Motyw przygotowany przez dostepnatresc.pl

single.php