Kontakt

Adres: ul. Mickiewicza 17/3, 10-508 Olsztyn

tel.: 89 527 54 30, 89 527 22 11

e-mail: warminskomazurski@pzn.org.pl

strona www: www.pznolsztyn.pl

facebook: Polski Związek Niewidomych OWM

Prezes: Marta Łożyńska

Konto: Bank PKO S.A.
10 1240 5598 1111 0000 5022 1644

Stopka

Motyw przygotowany przez dostepnatresc.pl