Kontakt

Adres: ul. Mickiewicza 17/3, 10-508 Olsztyn

tel.: 89 527 54 30, 89 527 22 11

e-mail: warminskomazurski@pzn.org.pl

facebook: Polski Związek Niewidomych OWM

Prezes: Marta Łożyńska

Konto: Bank Santander 98 1090 2718 0000 0001 4149 8747

NIP 739-30-36-374 Reg 510874388 KRS 0000091325

Stopka

Motyw przygotowany przez dostepnatresc.pl