Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko–Mazurski wersja tekstowa

  


,,POSZERZAMY HORYZONTY”Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Numer projektu : RPWM.11.02.04-28-0013/20

Wartość projektu: 297 850,00 zł.

Środki europejskie: 252 250,00  zł.

Wkład własny: 45 600 zł.

Czas trwania projektu: 01.08.2020 – 31.12.2021

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla minimum 15 rodzin obejmujących 30 osób ( 20 K i 10 M) zamieszkałych na terenie subregionu  olsztyńskiego-  cały powiat  Olsztyn,  Barczewo – gmina miejsko – wiejska, Barczewo – miasto,  Barczewo – obszar wiejski, Dywity- gmina wiejska, Gietrzwałd- gmina wiejska, Jonkowo- gmina wiejska, Purda- gmina wiejska, Stawiguda- gmina wiejska

Projekt przeznaczony dla 30 osób ( 20 kobiet i 10 mężczyzn) – 15  rodzin

·         Rekrutacja –  sierpień, wrzesień 2020

Wsparcie proponowane w projekcie:

Powrót »


Copyright by Warmińsko-Mazurski Okręg Polskiego Związku Niewidomych
Wykonanie: Olsztyn24